Agos a historie společnosti

Společnost patří k nejvýznamnějším stavebním firmám kraje Vysočina. Roční objem výroby se pohybuje kolem tří set miliónů korun. Firma zaměstnává cca 150 pracovníků všech profesí stavební výroby. Společnost je zaměřena na dodávku veškerých pozemních, vodohospodářských a ekologických staveb na klíč. Vedle toho vyrábí rozvaděče nízkého napětí a dřevěná okna EURO. Dále provozuje prodejnu stavebních hmot a prodejnu hutního materiálu.

Firma vznikla dne 10.6.1992 zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B vložka 529. Společnost byla založena bez výzvy k upsání akcií zakladatelskou smlouvou, kterou uzavřelo 57 fyzických osob.